ಜಿಲ್ಲಾ

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ…


ಬೆಳಗಾವಿ :- ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.. ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದಡೆಗೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಹೆಬ್ಬಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಾರ್ಮೇಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಧ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ..

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!