ಕರ್ನಾಟಕ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಹೌಸ್- ಆಕರ್ಷಕ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.!

ಬೆಳಗಾವಿ- ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ, ಹೆಮ್ಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಗೌರವನ್ನು ಮನೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭೂತ. ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಯಾಮಾರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮೆನ್ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾಮೆನ್ ರವಿ ಹೊಂಗಲ ಅವರ ನಿವಾಸ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್, ಮೆಮೋರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಥ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮನೆಯನ್ನು ರವಿ ಹೊಂಗಲ ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅದ್ಧೂತ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಣಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನನ್, ನಿಕಾನ್, ಹೆಕ್ಸಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಮರಾಮೆನ್ ರವಿ ಹೊಂಗಲ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಬದಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!